Cốt thoái vương , theo HDSD ngày uống 4 viên, chia làm 2 lần . Có nghĩa là sáng uống 2 viên , chiều uống 2 viên phải không ? Nếu uống sáng 4 viên, chiều uống 4 viên có mau hết bênh hơn không ?

(Nguyễn Tấn Quốc)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác