Bác sỹ cho e hỏi chút ạ. Em đang cho con bú có dùng được ích giáp vương không

(Trần Lan )
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác