E mới mua kem azacne. Bôi kem lên mặt khoảng bao lâu thì rữa vs nước v?

(Le tuan phung)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác