THUỐC TIÊU HUYẾT THANH CÓ DÙNG ĐƯỢC CHO TRẺ EM 5 TUỔI KHÔNG VẬY NHÀ THUỐC? NẾU DÙNG ĐƯỢC THÌ LIỀU LƯỢNG THẾ NÀO VẬY?

(VI MẠNH HUẤN)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác