Bị u lạc nội Mac dinh buong trứng đang uống marvelon ngưng kinh giả lien tục trong thời gian nay sử dụng thêm phụ lạc cao ket họp co dc không

(Truong)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác