kim thần khang có chữa được bệnh ra mồ hôi không

(nguyen thi thao)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác